Γαρδίκας και Συνεργάτες

Μελέτες, κατασκευές τεχνικών έργων

ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Βρεφονηπιακος

Δημόσιο έργο, Κατασκευή

Μονοκατοικίες

Μελέτη, Κατασκευή

Το γραφείο μας

Μελέτη, Κατασκευή

Πετρόχτιστο Αίγινα

Αναπαλαίωση

Τεχνικό γραφείο
Αριστείδης Γαρδίκας
και Άννα Αντωνίου

© 2017 Πνευματική ιδιοκτησία Γαρδίκας και Συνεργάτες

desigh + develop red bananas